Ανησυχίες και το 2019

Άχρηστες ερωτήσεις, όταν όλα είναι, σε όλους γνωστά....

Η Ελλάδα κίνησε και πάει. Πάλι λάθος δρόμος;;;;;

Χρώματα κι Αρώματα.